همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان میناب برگزار و فریاد مرگ بر اسراییل و مرگ بر آمریکا دراین شهرستان طنین انداز شد.
"روز قدس یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابلة مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابلة ملتها … در مقابل ابرقدرتهاست… روز قدس روز اسلام است. روز قدس روزی است که اسلام را باید احیا کرد و...
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی کشور گفت : معلمان بسیجی درامر تربیت و اموزش دانش آموزان و هدایت تحصیلی دانش آموز

تازه ترین اخبار